1. Reklamace zboží v záruce

a) Základ a rozsah odpovědnosti prodávajícího vůči objednateli, který je spotřebitelem, v rámci záruky pokrývající fyzické a právní vady, Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

b) Oznámení o závadách týkajících se výrobku a podání příslušné žádosti lze zaslat na e-mail: kancelar@prime-home.cz nebo písemně na adresu Sopel 8, 98-400 Wieruszów.

c) Ve výše uvedeném e-mailu by mělo být uvedeno co nejvíce informací a okolností týkajících se předmětu stížnosti, zejména druh a datum výskytu nesrovnalostí a kontaktní údaje. Poskytnuté informace významně usnadní a zrychlí vyřízení reklamace.

d) Je-li nutné zhodnotit fyzické vady výrobku, je potřeba ho dodat na adresu Sopel 8, 98-400 Wieruszów.

e) Prodávající odpoví na žádost zákazníka neprodleně, nejpozději do 14 dnů. Odpověď na stížnost je zaslána na e-mailovou adresu, kterou zákazník poskytl, nebo jiným způsobem, jaký zákazník určí.

f) Reklamace týkající se zákazníků, kteří jsou spotřebiteli – nevyřízení reklamace do 14 dnů je jednoznačně brána v úvahu.

V souvislosti s reklamací zákazníka, jako spotřebitele pokrývá prodávající náklady na přijetí, dodání a výměnu zboží bez vad.

2. Reklamace týkající se poskytování elektronických služeb poskytovatelem služeb

a) Reklamace související s poskytováním elektronických služeb prostřednictvím obchodu, je zákazník pověřen zasílat prostřednictvím e-mailu na adresu: kancelar@prime-home.cz

b) Ve výše uvedeném e-mailu je nutno uvést co nejvíce informací a okolností týkajících se předmětu stížnosti, zejména typu a data výskytu nesrovnalosti a kontaktních údajů. Poskytnuté informace významně zjednoduší a zrychlí posouzení reklamace ze strany poskytovatele služeb.

c) Vyžízení reklamace poskytovatelem služby proběhne okamžitě, nejpozději do 14 dnů.

d) Odpověď odposkytovatele služby na reklamace je zasílána na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou ve formuláři reklamace nebo jiným způsobem, který zákazník určí.

3. Vrácení zboží

Podle zákona§ 1829 odst. 1 občanského zákoníku kupující má spotřebitel právo vrátit zboží do 14 dnů od doručení objednaného zboží bez udání důvodu v souvislosti s odstoupením od smlouvy podle obecných pravidel vyplývajících z ustanovení o uzavírání smluv uzavřených na dálku. Zákon se vztahuje pouze na spotřebitelský prodej, tj. když je kupující fyzickou osobou a uskutečňuje nákupy pro účely, které nesouvisejí s profesní nebo podnikatelskou činností. Zákazník může odstoupit od smlouvy předložením prohlášení o odstoupení od smlouvy.

Zákazník odpovídá za snížení hodnoty předmětu v důsledku jeho použití způsobem, který přesahuje rámec toho, co je nezbytné pro stanovení typu, vlastností a funkčnosti zboží.

Vrácené zboží by mělo být zasláno vlastní dopravou. Náklady na dopravu hradí zákazník.

Právo odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku se spotřebiteli neposkytuje v souvislosti se smlouvami:

*ve které je předmětem služby polotovar vyrobený podle specifikace spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;

*ve které je předmětem služby předmět dodaný v zapečetěném obalu, který po otevření obalu nemůže být vrácen z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal po dodání otevřen.

Formuláře Reklamace a vrácení zboží

Abyste mohli uplatnit své nároky na reklamace a vrácení, vyplňte kontaktní formulář, který je k dispozici v této sekci, obsahující osobní údaje, adresu sběru, číslo objednávky, důvod vrácení / reklamaci a fotografie poškozených částí.